JAZZ BALET, PLESNA PREDŠOLSKA

SHOW DANCE, MODERN, SODOBNI

Jazz balet in plesno predšolsko bomo poučevali na Bledu, v Gorjah, na Koroški Beli v vrtcih in osnovnih šolah,
V Radovljici pa odpiramo podružnico kluba, svoje prosotre bomo imeli za avtobusno postajo in bodo prav tako potekali plesni programi.

Jazz balet vsebuje elemente tako iz klasičnega baleta, kot iz sodobnega plesa, show dance je kratka zgodbica z rekvizitom, ki zahteva tudi nekaj gledališkega znanja… Učimo se različnih plesnih tehnik in to povezujemo v celoto, kateri dodamo še našo ustvarjalnost. Osredotočamo se tako na fleksibilnost, splošno kondicijo, eksplozivnost, kot tudi na kreativnost in naravno gibanje našega telesa in s tem ustvarjamo nove, lastne gibe. Plešemo na različne zvrsti popularne glasbe.

Plesna predšolska skupina so naši najmlajši plesalci. Stari so od 3 – 5 let. Z njimi skozi igro in ples razvijamo motoriko in občutek za glasbo. Vsako uro spoznamo nov ples, skozi katerega spoznamo nove stvari, novo zgodbo in seveda najpomembnejše – nove plesne korake. Plesalke in plesalci so na koncu nagrajeni z nalepkami, ki jih zbiramo skozi celo leto.
Od oktobra dalje poteka tečaj za predšolsko skupinico v Vrtcu, Gorje, Jesenice in Koroška Bela (za Bled še sporočimo). Otroke pobiramo v skupinah, starši jih prevzamete v telovadnici. Ceno za programe izven kluba bomo sporočili tekom septembra.

S skupino 5-7 let se že izvaja jazz balet na popularno pop glasbo.

S skupino plesalk starih od 8 – 10 let počasi začnemo graditi na plesni tehniki, kondiciji in izraznosti. Seveda se težjih stvari še vedno lotimo skozi igro, otroke pa hkrati navajamo na red in natančnost pri izvajanju koreografij in kombinacij. Koreografije so zelo različne, v enih se preizkusimo v tehniki, spet druge pa so sestavljene glede na zgodbo, ki jo poskusimo skozi ples predstaviti gledalcu. Da pa ne izgubimo najpomembnejše lastnosti plesa, ki jo vsak otrok ima – izraznost, punce včasih ustvarjajo tudi svoje lastne korake in kombinacije.

V skupini jazz 10+ so plesalke stare nad 10 let, ki spoznavajo jazz balet in show dance osnove. Želja nekaterih je, da postanejo tekmovalke, zato je del treninga namenjen tudi temu. Predvsem pa je to skupina deklet, ki želi plesati in v dvorani pozabiti na vse obveznosti ki jih čakajo doma, v šoli… Na treningih se z ogrevanjem in raztegovanjem naučimo čimveč plesnih korakov, ki nam kasneje pomagajo pri koreografijah.

TEKMOVALNE SKUPINE (jazz balet, show dance, modern)
Naše tekmovalke zastopajo Moj klub na državnih tekmovanjih in žanjejo odlične rezultate. V tekmovalnem programu imajo dekleta 4x tedensko jazz balet, dodatno pa obiskujejo še modern, gimnastiko, akrobatiko, balet, sodobni ples, nekatere tudi acrobatic pole. Obisk določenih dodatnih ur se prilagaja individualno npr. če je plesalka premalo gibljiva obiskuje gimnastiko, če se odloči tekmovati v kategoriji moderni, je obvezen obisk sodobnega plesa…

V naši plesni šoli pleše tudi skupina deklet iz Centra Matevža Langusa iz Radovljice.

NASTOPI
2x letno je dan odprtih vrat, kjer lahko starši obiščejo uro in si ogledajo, kaj se otroci učijo (predvidoma novembra in aprila).
V začetku junija je zaključna predstava v Festivalni dvorani na Bledu, kjer nastopajo čisto vse skupine (1.6.2019).
Na ostala povabila na nastope večinoma pošljemo nadaljevalno skupino oz. tekmovalce.

Jazz balet in modern poučujeta učiteljici Maša Kunšek in Kim Germ,
modern in klasični balet Katarina Čegovnik,
sodobni ples Špela Koren,
CUVD in plesno predšolsko Maša Kunšek.

________
SKUPINE za sezono 2018/19

MOJ KLUB BLED
plesna predšolska 3-4 (pričnemo oktobra)
jazz balet 5-7
jazz balet 1
jazz balet tekmovalna (pionirke, mladinke, članice)
modern dance

MOJ KLUB RADOVLJICA (brezplačni preizkusi zadnji teden septembra)
jazz balet predšolska
jazz balet 6-9 začetna
jazz balet mladinke 10+ začetna

JAZZ BALET KOROŠKA BELA (pričetek v tretjem tednu septembra)
jazz balet predšolska (otroke pobiramo v vrtcu) SREDA ob 14.30
jazz balet osnovnošolska SREDA ob 15.15

JAZZ BALET JESENICE (OŠ Tone Čufar – pričetek v tretjem tednu septembra)
jazz balet predšolska (otroke pobiramo v vrtcu) ČETRTEK ob 15.00

JAZZ BALET GORJE (pričetek v tretjem tednu septembra)
jazz balet predšolska (otroke pobiramo v vrtcu) SREDA ob 14.45

Naj Moj klub postane Vaš klub.

Vabljeni!

Pravilniki, datumi tekmovanj, rezultati:
PLESNA ZVEZA – KLIKNITE SEM