KLUBOVEC MESECA

Vsak mesec izberemo člana, ki je nabolj prizadeven in zgledno sodeluje pri dejavnostih drutva na vseh področjih.