JAZZ BALET, PLESNA PREDŠOLSKA

SHOW DANCE, MODERN, SODOBNI

Jazz balet in plesno predšolsko izvajamo v naših klubksih prostorih na Bledu in v Radovljici.
V šolskih prostorih v Gorjah, na Koroški Beli  in na Jesenicah izvajamo jazz balet za predšolske otroke. 

Jazz balet vsebuje elemente tako iz klasičnega baleta, kot iz sodobnega plesa, show dance je kratka zgodbica z rekvizitom, ki zahteva tudi nekaj gledališkega znanja… Učimo se različnih plesnih tehnik in to povezujemo v celoto, kateri dodamo še našo ustvarjalnost. Osredotočamo se tako na fleksibilnost, splošno kondicijo, eksplozivnost, kot tudi na kreativnost in naravno gibanje našega telesa in s tem ustvarjamo nove, lastne gibe. Plešemo na različne zvrsti popularne glasbe.

Plesna predšolska skupina so naši najmlajši plesalci. Stari so od 3 – 5 let. Z njimi skozi igro in ples razvijamo motoriko in občutek za glasbo. Vsako uro spoznamo nov ples, skozi katerega spoznamo nove stvari, novo zgodbo in seveda najpomembnejše – nove plesne korake. Plesalke in plesalci so na koncu nagrajeni z nalepkami, ki jih zbiramo skozi celo leto.
Od oktobra dalje poteka tečaj za predšolsko skupinico v klubu na Bleduv vrtcih, Gorje, Jesenice in Koroška Bela. Otroke pobiramo v skupinah, starši jih prevzamete v telovadnici. 

S skupinami plesalk starih od 6 – 9 let začnemo graditi na plesni tehniki, kondiciji in izraznosti. Seveda se težjih stvari še vedno lotimo skozi igro, otroke pa hkrati navajamo na red in natančnost pri izvajanju koreografij in kombinacij. Koreografije so zelo različne, v enih se preizkusimo v tehniki, spet druge pa so sestavljene glede na zgodbo, ki jo poskusimo skozi ples predstaviti gledalcu. Da pa ne izgubimo najpomembnejše lastnosti plesa, ki jo vsak otrok ima – izraznost, punce včasih ustvarjajo tudi svoje lastne korake in kombinacije.

V skupini jazz 10+ so plesalke stare nad 10 let, ki spoznavajo jazz balet in show dance osnove. Želja nekaterih je, da postanejo tekmovalke, zato je del treninga namenjen tudi temu. Predvsem pa je to skupina deklet, ki želi plesati in v dvorani pozabiti na vse obveznosti ki jih čakajo doma, v šoli… Na treningih se z ogrevanjem in raztegovanjem naučimo čimveč plesnih korakov, ki nam kasneje pomagajo pri koreografijah.

TEKMOVALNE SKUPINE (jazz balet, show dance, modern)
Naše tekmovalke zastopajo Moj klub na državnih tekmovanjih in žanjejo odlične rezultate. V tekmovalnem programu imajo dekleta 4x tedensko jazz balet, dodatno pa obiskujejo še modern, gimnastiko, akrobatiko, balet, sodobni ples, nekatere tudi acrobatic pole. Obisk določenih dodatnih ur se prilagaja individualno npr. če je plesalka premalo gibljiva obiskuje gimnastiko…

V naši plesni šoli pleše tudi skupina deklet iz Centra Matevža Langusa iz Radovljice.

NASTOPI
2x letno je dan odprtih vrat, kjer lahko starši obiščejo uro in si ogledajo, kaj se otroci učijo (predvidoma novembra in aprila).
V začetku junija je zaključna predstava v Festivalni dvorani na Bledu, kjer nastopajo vse skupine (30.5.2020).
Na ostala povabila na nastope večinoma pošljemo nadaljevalno skupino oz. tekmovalce.

Jazz balet in modern poučujeta učiteljici Maša Kunšek in Nastja Smukavec,
sodobni ples Špela Koren,
CUVD in plesno predšolsko Maša Kunšek, Tihe Ivnik, Teja Strajnar.

________
SKUPINE za sezono 2019/20

MOJ KLUB BLED 2019/20
plesna predšolska 3-4
jazz balet 5-7
jazz balet 1
jazz balet tekmovalna (pionirke, mladinke, članice)
modern dance

MOJ KLUB RADOVLJICA 2019/20
jazz balet predšolska
jazz balet 6-9
jazz balet mladinke 10+ začetna

JAZZ BALET KOROŠKA BELA 2019/20
jazz balet predšolska (otroke pobiramo v vrtcu) 
jazz balet osnovnošolska 

JAZZ BALET JESENICE (OŠ Tone Čufar) 2019/20
jazz balet predšolska (otroke pobiramo v vrtcu)

JAZZ BALET GORJE 2019/20
jazz balet predšolska (otroke pobiramo v vrtcu) 

Naj Moj klub postane Vaš klub.

Vabljeni!

Pravilniki, datumi tekmovanj, rezultati:
PLESNA ZVEZA – KLIKNITE SEM